Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene Voorwaarden
1. Boudoir La Beautè verricht de volgende diensten: Visagie, Haar Styling , Permanente make-up en Cursussen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Boudoir La Beautè.

3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Boudoir La Beautè en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 aanbiedingen, toestandkoming en wijziging overeenkomst

1. Alle aanbiedingen door Boudoir La Beautè aan de opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 Prijzen en betaling

1. Alle door Boudoir La Beautè opgegeven prijzen voor de volgende diensten ; Make-up , Hairstyling en Permanente makeup zijn inclusief btw. De door Boudoir La Beautè opgegeven prijzen voor cursussen zijn Exclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden.

2. Opdrachtgever kan per E-mail, Telefoon , Website en of Social Media reserveren. De reservering word door Boudoir La Beautè per E-mail bevestigd. Na ontvangt van bevestiging dient de opdrachtgever een aanbetaling over te maken. Na overmaken van de aanbetaling is de reservering bindend.

3. Annulering door Opdrachtgever dient voor de volgende diensten; Make-up en Haar Styling maximaal 7 dagen van te voren worden  opgegeven. Annulering voor Cursussen dient maximaal 1 maand van te voren worden opgegeven. Indien deze termijnen zijn overschreden behoudt Boudoir La Beautè het recht om aanbetaling te behouden.

 

Door het maken van een Afspraak gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Menu